Studio Classes

Radiant Yoga, Ukiah CA

Sunday 11-12:30pm Yin Yoga

Wednesday 7:30-8:45pm Yin Yoga (begins 9/24)

Yoga Mendocino, Ukiah CA

Monday 8:45am - 9:45am Vinyasa Yoga

Tuesday 10:30am-11:30am Yin Yoga

Friday 12pm-1pm Vinyasa Yoga

*Subbing 9/23 and 9/30 7:15-8:30pm Yin Yoga